Ga naar de inhoud

Omgangsregels diëtist – patiënt

De omgangsregels ofwel de gulden regels geven de rechten en plichten aan van zowel de diëtist als de patiënt.

Gulden regels diëtist-patiënt

 • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de patiënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken. Zowel de patiënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
 • De diëtist heeft de plicht de patiënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding.
 • De patiënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
 • De patiënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.
 • De patiënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
 • De privacy van de patiënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
 • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.
 • Bij het aanvragen van de begeleiding is de patiënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de patiënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.
 • Als de patiënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst proberen te bespreken met de diëtist. Als ze er samen niet uitkomen, kan de patiënt terecht bij:

  de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)
  Amsterdamsestraatweg 16
  3812 RS Amersfoort
  tel. 033 – 42 16 100
  www.paramedisch.org