Vergoeding

Vergoeding en Tarieven
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur. In de praktijk komt dat neer op 4-6 consulten. Per 1 januari 2008 heeft de overheid een eigen risico voor ziektekosten ingesteld. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 385,00. Dit geldt voor alle medische zorg uit het basispakket, met uitzondering van huisartsen- en kraamzorg. De zorgverzekeraar verhaalt dit op de verzekerde. Behandeling door een diëtist telt dus mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor mensen met diabetes, de longaandoening (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden soms andere voorwaarden/uren dieetzorg. Uw behandelend praktijkondersteuner of diëtist kan u vertellen of uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg. Behandeling vanuit de ketenzorg gaat niet ten koste van het eigen risico.

Meer informatie over de vergoeding:
– Lees de blog ‘Diëtist en vergoeding’
– Bekijk de infographic ‘Diëtist en vergoeding’

De meeste zorgverzekeraars bieden naast de 3 uur basisverzekering in de aanvullende pakketten extra uren dieetadvisering aan. Deze uren kunnen worden gebruikt zodra de 3 uur uit de basisverzekering zijn opgesoupeerd en gaan niet ten koste van het eigen risico. Kijk in uw polis of u extra uren dieetadvisering in uw aanvullende pakket heeft en voor hoeveel uur/euro per jaar. Of raadpleeg Vergoeding dieetadvisering aanvullende verzekering 2019.

Declaratie
Eet-Wijzer werkt met EvryFactoring BV voor de verwerking van de declaraties. Als u voldoende verzekerd bent voor dieetadvisering zal de diëtist via EvryFactoring de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt, dan ontvangt u een factuur van EvryFactoring voor de (meer)kosten van het consult die u zelf heeft te voldoen. Het tarief per kwartier is dan: € 17,50. In onze leveringsvoorwaarden treft u een overzicht aan van onze actuele tarieven en soorten consulten.

Directe Toegankelijkheid Diëtisten (DTD)
Per 1 augustus 2011 zijn wij als diëtisten direct toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Echter, niet alle zorgverzekeraars vergoeden de dieetbehandeling als u zonder verwijzing naar de diëtist komt en daarbij gelden bepaalde richtlijnen/criteria ten aanzien van uw hulpvraag en medische situatie in hoeverre er zonder verwijsbrief mag worden behandeld.

Verwijsbrief
Vanwege bovenstaande reden zullen wij op verwijzing blijven werken. Ons advies is om bij uw arts of specialist altijd eerst een verwijsbrief te halen voordat u ons bezoekt.

BSN en legitimatieplicht
Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat u zich moeten kunnen legitimeren bij ziekenhuis en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, diëtist of fysiotherapeut. Deze moeten namelijk kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.