Ga naar de inhoud

Vergoeding

Vergoeding en Tarieven

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur. In de praktijk komt dat neer op 4-6 consulten. Per 1 januari 2008 heeft de overheid een eigen risico voor ziektekosten ingesteld. Deze is vastgesteld op € 385,00 per jaar. Dit geldt voor alle medische zorg uit het basispakket, met uitzondering van huisartsen- en kraamzorg. De zorgverzekeraar verhaalt dit op de verzekerde. Behandeling door een diëtist telt dus mee voor uw eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor mensen met diabetes, de longaandoening (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden soms andere voorwaarden/uren dieetzorg. Uw behandelend praktijkondersteuner of diëtist kan u vertellen of uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg. Behandeling vanuit de ketenzorg gaat niet ten koste van het eigen risico.

Meer informatie over de vergoeding: Vergoeding voor diëtetiek

Sommige zorgverzekeraars bieden naast de 3 uur basisverzekering in de aanvullende pakketten extra uren dieetadvisering aan. Deze uren kunnen worden gebruikt zodra de 3 uur uit de basisverzekering zijn opgesoupeerd en gaan niet ten koste van het eigen risico. Kijk in uw polis of u extra uren dieetadvisering in uw aanvullende pakket heeft en voor hoeveel uur/euro per jaar. Of raadpleeg Vergoeding dieetadvisering aanvullende verzekering 2024.

Declaratie

Eet-Wijzer werkt met Infomedics voor de verwerking van de declaraties. Zie ook onze Algemene Voorwaarden en de Infomedics Informatiefolder voor meer informatie. Als u voldoende verzekerd bent voor dieetadvisering zal de diëtist via Infomedics de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar declareren. Als de diëtist geen contract heeft met de desbetreffende verzekeraar of u heeft al uw uren voor het betreffende jaar opgebruikt, dan ontvangt u een factuur van Infomedics voor de (meer)kosten van het consult die u zelf heeft te voldoen (en eventueel achteraf zelf bij de verzekeraar kan proberen in te dienen). Het tarief per kwartier is dan: € 21,00. In onze Algemene Voorwaarden treft u een overzicht aan van onze actuele tarieven en soorten consulten.

Directe Toegankelijkheid Diëtisten (DTD)

Per 1 augustus 2011 zijn wij als diëtisten direct toegankelijk. Dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist in principe geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Bij het maken van de afspraak zal de diëtist een screening* uitvoeren en vragen stellen over de aard van het bezoek en medisch redenen/achtergrond. Dit is bedoeld om ‘rode vlaggen’ te signaleren en om te beoordelen of de hulpvraag daadwerkelijk bij de diëtist hoort en of er een verwijzing nodig is. Als die rode vlaggen er zijn maar de diëtist kan/mag wel behandelen wordt een afspraak gemaakt. Als een schriftelijke verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts noodzakelijk is zal hierom verzocht worden. 

*Voor een goede screening is het noodzakelijk dat wij goed worden geïnformeerd over de medische voorgeschiedenis, huidige klachten of problemen, relevante labuitslagen en medicatie- en supplementen gebruik.

Verwijsbrief

Omdat er in verband met onze specialisaties (Wat doen wij?) vaak sprake is van rode vlaggen is het advies is om bij uw arts of specialist altijd eerst een verwijsbrief te halen voordat u ons bezoekt. Deze verwijzing kan zowel schriftelijk als digitaal (Voor verwijzers).

BSN en legitimatieplicht

Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat u zich moeten kunnen legitimeren bij ziekenhuis en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, diëtist of fysiotherapeut. Deze moeten namelijk kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.