Ga naar de inhoud

Voor verwijzers

Op deze pagina vindt u informatie die voor verwijzers relevant is. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen voor aanvullende informatie.

Cliënten met vragen over voeding en diëten kunnen rechtstreeks bij de diëtist terecht (Directe Toegankelijkheid Dietist). Bij het maken van de afspraak zal de diëtist een  screening uitvoeren en vragen stellen over de aard van het bezoek en medisch redenen/achtergrond. Dit is bedoeld om rode vlaggen te signaleren en om te beoordelen of de hulpvraag van de cliënt daadwerkelijk bij de diëtist hoort en of er een verwijzing nodig is. Als die rode vlaggen er zijn maar de diëtist kan/mag wel behandelen wordt een afspraak gemaakt. Als een schriftelijke verwijzing van een huisarts, specialist of tandarts noodzakelijk is zal hierom verzocht worden. 

Verwijsformulier

Wanneer u een cliënt of patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van ons verwijsformulier. Deze kunt u uitprinten en ingevuld meegeven aan uw cliënt. Bovenaan het verwijsformulier staan onze contactgegevens vermeld. Uiteraard kan er ook een (digitale) aanvraag worden gedaan bij Zorgdomein of beveiligd gemaild worden naar sm.vanos@zorgmail.nl.

Rapportage

Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u van ons altijd een rapportage via Zorgmail of Zorgdomein, waarin wij onze bevindingen en het behandelplan opnemen. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om hierop een toelichting te geven of kunnen wij contact opnemen na toestemming van de cliënt voor overleg.

Wanneer doorverwijzen

Op de pagina Wat doen wij? kunt u lezen bij welke diagnoses of voedingsvragen u ons kunt inschakelen. Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist en de aandoeningen die behandeld kunnen worden vindt u op: www.artsenwijzerdietetiek.nl.

Spreekuurlocaties en huisbezoeken

Wij hebben zittingen in twee gezondheidscentra in Harderwijk en Zeewolde. Een actueel overzicht treft u aan onder spreekuren. Ook is het mogelijk dat wij cliënten thuis bezoeken. Wij vragen u om dit desgewenst aan te geven op de verwijzing of direct contact met ons op te nemen.

Wij hopen op een prettige samenwerking!